Aktualności

07.02.2018 Pierwszy raport wpływu społeczno-gospodarczego Grupy Magellan

Grupa Magellan jako pierwsza firma z sektora finansowania ochrony zdrowia w Polsce zbadała ekonomiczny i społeczny wpływ swojej działalności. Opublikowany Raport wpływu pokazuje aktywność Grupy oraz jej oddziaływanie na rozwój publicznych szpitali, gospodarki Polski, a także regionu, z którego się wywodzi – województwa łódzkiego.
Aktualności - strona główna http://www.media.magellansa.pl/pr/383431/pierwszy-raport-wplywu-spoleczno-gospodarczego-grupy-magellan

29.11.2017 Wyniki raportu „Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce. Edycja 2017”

Polska służba zdrowia jest jedną z najbardziej niedofinansowanych w Europie – w rankingu OECD znajdujemy się na 31 z 35 miejsc. Z raportu spółki Magellan wynika, że sytuacja finansowa placówek publicznych minimalnie się pogorszyła. Aż 40% z nich ma ujemny wynik finansowy netto. Są one również nierentowne już na poziomie procedur – generują stratę 5,5%.
Aktualności - strona główna http://www.media.magellansa.pl/pr/377662/wyniki-raportu-sytuacja-finansowa-szpitali-publicznych-w-polsce-edycja

25.10.2017 Skuteczne zarządzanie zadłużoną jednostką w „Sieci szpitali” i poza nią

Zadłużenie szpitali publicznych jest od lat jednym z istotniejszych problemów polskiej służby zdrowia. Dług mimo wielu reform i zmian systemowych pozostaje na podobnym poziomie, choć obserwujemy lekkie trendy wzrostowe w ostatnim czasie
Aktualności - strona główna http://www.media.magellansa.pl/pr/373931/skuteczne-zarzadzanie-zadluzona-jednostka-w-sieci-szpitali-i-poza-nia-

28.09.2017 Grupa bankowa BFF zrealizowała pierwszą transakcję na greckim rynku ochrony zdrowia

Aktualności - strona główna https://www.bffgroup.com/en/press-media

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie