Aktualne inicjatywy

19.05.2015 III charytatywny mecz „Biznesowej Ligi Pomocy”

Inicjatywy http://www.magellansa.pl/PL/CSR/DlaInstytucji/BiznesowaLigaPomocy/Default.aspx

02.03.2015 Poznaliśmy zwycięzców VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla szkół i świetlic przyszpitalnych „Narysuj swoją bajkę”.

Inicjatywy http://www.magellansa.pl/PL/CSR/DlaNajmlodszych/NaZdrowieUsmiech/Default.aspx

05.12.2014 Mikołajkowe spotkanie w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki

Inicjatywy http://www.magellansa.pl/PL/CSR/DlaSportu/WspolpracaZWidzewem/Default.aspx

02.04.2014 Spotkaj się z nami na Facebooku

Inicjatywy http://www.facebook.com/nazdrowieusmiech
Archiwum inicjatyw

Informacje ogólne

A A A |

Odpowiedzialność społeczna stanowi integralną część innowacyjnego modelu biznesowego Spółki, otwartego na realizację i wspieranie społecznych inicjatyw. Staramy się być odpowiedzialni we wszystkich obszarach naszej aktywności. Prowadzimy działalność z uwzględnieniem wartości takich jak wiedza, doświadczenie, pasja, kultura oparta na zaufaniu, dzięki którym kreujemy swoje relacje z otoczeniem – społecznością, w której funkcjonujemy, pracownikami, naszymi klientami, dostawcami i akcjonariuszami.

magellan

CSR

Sport

Pasja

Pomoc

Otoczenie

csr


Wspieramy projekty przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki medycznej oraz dbające o rozwój dzieci i młodzieży. Współpracujemy ze sportowcami. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby środowiska lokalnego i chętnie uczestniczymy w przedsięwzięciach charytatywnych. Pragniemy wspierać inicjatywy służące poprawie stanu środowiska. Promujemy postawy ekologiczne wśród najmłodszych poprzez organizację konkursów podnoszących świadomość ekologiczną oraz eko-eventów, upowszechniających wiedzę na temat recyklingu wśród społeczności lokalnej.


Proekologiczne praktyki propagujemy również wśród pracowników, zachęcając ich do świadomego zarządzania zasobami i materiałami m.in. poprzez ograniczenie zużycia energii i optymalne gospodarowanie papierem. Dbamy jednocześnie o atmosferę w miejscu pracy, aby stworzyć naszym pracownikom warunki sprzyjające zarówno rozwojowi zawodowemu, jak i ich pasji.Angażujemy się społecznie, aby jak najwięcej dawać otoczeniu, w którym funkcjonujemy i standaryzować nasze działania, aby każde kolejne pomagało zmieniać rzeczywistość.

Grupa

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie