Magellan Central Europe s.r.o.

A A A |
żarówka
Magellan Slovakia logo

Magellan Central Europe s.r.o. działa w oparciu o wypracowany i sprawdzony przez Grupę model biznesowy, dostosowując rozwiązania oferowane na rynku polskim do specyfiki słowackiego sektora szpitalnego. Oferując finansowanie należności, pożyczki, gwarancje jest partnerem dla słowackich szpitali i ich dostawców. Spółka została założona w 2008 r. W swojej krótkiej historii Magellan Central Europe nawiązała współpracę z 36 szpitalami słowackimi, co stanowi prawie 50% wszystkich większych podmiotów świadczących lecznictwo szpitalne na terenie Słowacji.

Grupa

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by BFF Polska S.A. Polityka cookie