Akcjonariat

A A A |

Strona archiwalna (stan na 06.12.2016)

Stan na 04.07.2016


Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udziału w strukturze Akcjonariatu

 Mediona Sp. z o.o. (dla której podmiotem dominującym jest Banca Farmafactoring S.p.A.) w tym: 6 720 0376 720 037100,00%

bezpośrednio 6 652 5666 652 56699,00%

pośrednio (akcje własne Magellan S.A.)67 47167 4711,00%

 

Razem 6 720 0376 720 037100%

Kapitał zakładowy Magellan S.A.


Seria / emisja Liczba akcji

Data rejestracji/ 

podwyższenia kapitału

zakładowego A 5 812 500 27.04.2007

B 261 588 12.06.2007

C 440 000 22.11.2007


  80 511

  17 199
108 239


28.03.2014
11.06.2014

11.12.2014

 Razem 6 720 037

Wartość nominalna każdej akcji: 0,30 PLN

Grupa

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by BFF Polska S.A. Polityka cookie