Informacje finansowe

A A A |

Strona archiwalna (stan na 06.12.2016)

Porównaj
z
wybrane dane w tys. PLN20152014 Zmiana r/r Zmiana r/r % CAGR
Przychody ze sprzedaży110 765129 395 -18 630 -14% -14%
Zysk na działalności operacyjnej35 50649 283 -13 777 -28% -28%
Zysk brutto39 20153 706 -14 505 -27% -27%
Zysk netto31 58243 303 -11 721 -27% -27%
Aktywa razem1 372 2351 274 479 97 756 8% 8%
Aktywa obrotowe858 485769 986 88 499 11% 11%
Kapitał własny320 732304 311 16 421 5% 5%
Kapitał akcyjny2 0161 984 32 2% 2%
Zobowiązania długoterminowe522 596448 983 73 613 16% 16%
Zobowiązania krótkoterminowe528 907521 185 7 722 1% 1%
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)6 720 0376 720 037 - - -

Grupa

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by BFF Polska S.A. Polityka cookie