Wskaźniki finansowe

A A A |

Strona archiwalna (stan na 06.12.2016)

Porównaj
z
wybrane dane w tys. PLN20152014
Marża operacyjna (zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży)32 %38 % 
Marża zysku netto (zysk netto / przychody ze sprzedaży)29 %33 % 
Koszty operacyjne / Przychody ze sprzedaży68 %62 % 
Wskaźnik płynności (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe)1,621,48 
Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania / aktywa ogółem)77 %76 % 
Zysk / Strata na 1 akcję zwykłą w PLN4,706,57 
ROA (zysk netto / średnia wartość aktywów)3 %4 % 
ROE (zysk netto / średni kapitał własny)11 %17 % 

Grupa

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by BFF Polska S.A. Polityka cookie