Strona archiwalna (stan na 06.12.2016)

 • 06.12.2016 Wycofanie akcji Spółki z obrotu giełdowego
 • 30.11.2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • 10.11.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
 • 30.09.2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • 01.09.2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (II część)
 • 24.08.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.
 • 03.08.2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (I część)
 • 05.07.2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • 27.05.2016 Termin wypłaty dywidendy
 • 13.05.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.
 • 13.05.2016 Dzień dywidendy
 • 29.04.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • 18.03.2016 Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2015 r.

Grupa

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • GPW Catalyst
 • Bondspot
 • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by BFF Polska S.A. Polityka cookie