Dokumenty korporacyjne

A A A |

Strona archiwalna (stan na 06.12.2016)

Podstawowe informacje:

8 września 2006 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi, przekształcono Magellan Sp. z o.o. (powołaną aktem notarialnym w dniu 5 stycznia 1998 r.) w Magellan Spółkę Akcyjną. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod numerem KRS 0000263422. Kapitał zakładowy 2 016 011,10 zł w pełni pokryty. NIP: 947-18-00-271 REGON: 471987671

Dokumenty korporacyjne:

Ład korporacyjny:

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by BFF Polska S.A. Polityka cookie