Informacje ogólne

A A A |

Od 2016 roku obligacje korporacyjne Magellan S.A. notowane są na rynku Catalyst.

Obligacje korporacyjne Spółki, zarówno w walucie PLN, jak i EUR, zostały wprowadzone do:

  • Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A. oraz 
  • Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pierwsza seria obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst była notowana od dnia 28 grudnia 2016 roku.


W latach wcześniejszych na GPW znajdowały się również inne papiery wartościowe Magellan S.A. – akcje Spółki notowane były na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007 - 2016.

Informacje RI

02.08.2017 Spółka opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017

Aktualności - strona główna,Aktualności - relacje inw. Catalyst http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/ObligacjeNaCATALYST/Raporty/RaportyOkresowe/Year/2017/Quarter/2/Default.aspx

09.03.2017 Spółka opublikowała raporty roczne za 2016 rok

Aktualności - strona główna,Aktualności - relacje inw. Catalyst http://magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/ObligacjeNaCATALYST/Raporty/RaportyOkresowe/Year/2016/Default.aspx

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie