• 31.08.2018 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.
  • 14.03.2018 Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2017 r.

Grupa

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie