Dokumenty korporacyjne

A A A |

Podstawowe informacje:

BFF Polska S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod numerem KRS 0000263422. Kapitał zakładowy 38 487 503,10 zł w pełni pokryty. NIP: 947-18-00-271 REGON: 471987671

Dokumenty korporacyjne:

Ład korporacyjny:

Grupa

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie