W 2016 roku Zarząd Spółki zdecydował o wprowadzeniu obligacji korporacyjnych do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Obligacje korporacyjne Spółki, zarówno w walucie PLN, jak i EUR, zostały wprowadzone na rynek Catalyst do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A. oraz do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pierwsza seria obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst została wprowadzona w grudniu 2016 roku i była notowana od dnia 28 grudnia 2016 roku. Kolejne 16 serii obligacji zostało wprowadzonych w lutym 2017 roku, a ich pierwszym dniem notowania był 17 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie obligacji wprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst znajdują się w pliku poniżej.Zestawienie obligacji Spółki na Catalyst

Grupa

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie