Wartości

A A A |

Misja:

Tworzymy elastyczne rozwiązania finansowe, prawne i organizacyjne dla rynku medycznego i jego otoczenia właścicielskiego

Wizja:

  • Lider w zakresie finansowania sektora medycznego
  • Generator stabilnego i atrakcyjnego zwrotu z inwestycji dla inwestorów
  • Ekspert na rynku, wyznaczający standardy i formy usług finansowych dla sektora medycznego w Polsce i wybranych krajach CEE
  • Partner dla sektora samorządowego w optymalizacji funkcjonowania i finansowania jednostek medycznych i innych podległych podmiotów
  • Zespół ludzi, dla których wartością jest pasja realizowania niestandardowych projektów na rynku medycznym i w jego otoczeniu właścicielskim, tworzący jedno z lepszych miejsc pracy w regionie

Grupa

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie