Zarząd

A A A |

Krzysztof Kawalec

Prezes Zarządu Krzysztof Kawalec związany jest ze Spółką od 2001 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Rafał Karnowski

Wiceprezes Zarządu Rafał Karnowski związany jest ze Spółką od maja 2000 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, Kierunek Prawo, gdzie uzyskał tytuł Magistra.

Urban Kielichowski

Członek Zarządu Urban Kielichowski związany jest ze Spółką od maja 2009 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Finanse i Bankowość, gdzie uzyskał tytuł Magistra.

Radosław Moks

Członek Zarządu Radosław Moks rozpoczął karierę w Spółce w 2003 roku. Posiada wykształcenie prawnicze, które zdobył na wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto posiada dyplom Executive Master of Business Administration Towson University & University of Baltimore.

Michele Antognoli

Członek Zarządu Michele Antognoli jest członkiem wyższej kadry zarządzającej w BFF Banking Group (grupy, w skład której wchodzi Spółka) i jest odpowiedzialny za Dział Organizacji, Dział IT i Dział HR, a także za strategię i rozwój biznesowy Grupy.

Wojciech Wolski

Członek Zarządu Wojciech Wolski posiada kilkunastoletnie, międzynarodowe doświadczenie w finansach i zarządzaniu w instytucjach bankowych i finansowych. Kompetencje w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej nabywał pracując m.in. w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie w latach 2000-2005 pracował jako Analityk Finansowy, a następnie Starszy Analityk Finansowy w Pionie Finansów grupy kapitałowej BZWBK S.A.

Grupa

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie