Zarząd

A A A |

Krzysztof Kawalec

Prezes Zarządu Magellan S.A. Krzysztof Kawalec związany jest ze Spółką od 2001 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Rafał Karnowski

Wiceprezes Zarządu Magellan S.A. Rafał Karnowski związany jest ze Spółką od maja 2000 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, Kierunek Prawo, gdzie uzyskał tytuł Magistra.

Urban Kielichowski

Członek Zarządu Magellan S.A. Urban Kielichowski związany jest ze Spółką od maja 2009 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Finanse i Bankowość, gdzie uzyskał tytuł Magistra.

Radosław Moks

Członek Zarządu Magellan S.A. Radosław Moks rozpoczął karierę w Spółce w 2003 roku. Posiada wykształcenie prawnicze, które zdobył na wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto posiada dyplom Executive Master of Business Administration Towson University & University of Baltimore.

Michele Antognoli

Członek Zarządu Magellan S.A. Michele Antognoli jest członkiem wyższej kadry zarządzającej w BFF Banking Group (grupy, w skład której wchodzi Magellan S.A.) i jest odpowiedzialny za Dział Organizacji, Dział IT i Dział HR, a także za strategię i rozwój biznesowy Grupy.

Wojciech Wolski

Członek Zarządu Magellan S.A. Wojciech Wolski posiada kilkunastoletnie, międzynarodowe doświadczenie w finansach i zarządzaniu w instytucjach bankowych i finansowych. Kompetencje w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej nabywał pracując m.in. w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie w latach 2000-2005 pracował jako Analityk Finansowy, a następnie Starszy Analityk Finansowy w Pionie Finansów grupy kapitałowej BZWBK S.A.

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie